சீனப்படைகள்

நீண்ட காலம் நீடிக்கும் லடாக் எல்லை மோதல்..? மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சக ஆவணத்தில் வெளியான அதிர்ச்சித் தகவல்..!

எல்லையில் சீனப்படைகளின் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்து வருவதாகவும், தற்போதைய எல்லை மோதல் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சக ஆவணம்…