சீனாவில் திறப்பு

120வது மாடியில் தங்கும் விடுதி: உலகின் மிக உயர்ந்த சொகுசு ஹோட்டல் சீனாவில் திறப்பு…!!

ஷாங்காய்: ஷாங்காய் டவர் கட்டடத்தின் 120வது மாடியில் உலகின் மிக உயர்ந்த சொகுசு ஹோட்டலை அமைத்துள்ளனர். துபாயின் புர்ஜ் கலீபாவுக்கு…