சீன அச்சுறுத்தல்

எல்லையில் சீன அச்சுறுத்தல்..! சவால்களை முறியடிக்க ராஜ்நாத் சிங் உறுதி..!

பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்,இந்தியா தனது எல்லைகளில் சவால்களை எதிர்கொண்டு வருவதாகவும், இறையாண்மையையும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாப்பதில் இந்தியா உறுதியுடன்…