சீப்பு போட்டு சீவுகிறீர்களா

உங்கள் தலைமுடியை சரியான முறையில் தான் சீப்பு போட்டு சீவுகிறீர்களா…???

மாறிவரும் பருவங்கள் அல்லது சில வாழ்க்கை முறை பழக்கவழக்கங்கள் என்று எதை வேண்டுமானாலும் குறை கூறுலாம். ஆனால் நம்மில் பலர்…