சுதந்திரப் போராட்ட தியாகி

‘சுதந்திர தினம் கொண்டாடுவதற்கல்ல..! தியாகிகளை நினைவில் கொள்வதற்காக…!’ யார் இந்த சுப்ரமணிய சிவா..?

இன்று எங்கள் இந்தியாவின்இன்பச் சுதந்திர தினம்!இதோ, பட்டொளி வீசிப் பறக்கின்ற தேசியக் கொடியின் பரவச வெளிச்சம் பார்த்தீரா? அந்த அந்த…