சுற்றுச்சூழல் அவசரநிலை

சுற்றுச்சூழல் அவசரநிலையை பிரகடனம் செய்தது மொரீஷியஸ்..! கப்பலிலிருந்து வெளியேறும் எண்ணெய் கடலில் கலப்பு..!

ஜப்பானியருக்குச் சொந்தமான ஒரு கப்பல் மொரீஷியஸ் கடற்பரப்பில் டன் கணக்கான எரிபொருளைக் கொட்டத் தொடங்கியதையடுத்து, இந்தியப் பெருங்கடல் தீவான மொரீஷியஸ்…