சுற்றுலாதளம்

சர்வதேச சுற்றுலா மையமாகும் அயோத்தி: உத்தரபிரதேச அரசு நடவடிக்கை..!!

உத்தரபிரதேசம்: சர்வதேச அளவில் அயோத்தி நகரை ஹிந்து மத மற்றும் சுற்றுலா மையமாக மாற்ற உத்தர பிரதேச அரசு நடவடிக்கை…