சென்னை நிலநடுக்கம்

சென்னையில் நில நடுக்கம், பதறிய சிவாங்கி, மணிமேகலை !

வழக்கமாக டிசம்பர் மாதத்தில் வரும் பேரழிவுகள் இப்போது ஆகஸ்ட் மாதமே வந்துள்ளதால் டிசம்பர் மாதத்திற்கு இன்னும் மூன்று மாதங்கள் உள்ள…