சென்னை – போர்ட் பிளேர்

சென்னை – போர்ட் பிளேரை இணைக்கும் கடல்வழி கண்ணாடி இழை திட்டம் : நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் பிரதமர் மோடி!!

சென்னை மற்றும் போர்ட் பிளேரை இணைக்கும் கடல்வழி கண்ணாடி இழை திட்டத்தை பிரதமர் மோடி நாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார். சென்னையையும்,…