செய்தியாளர் சந்திப்பு

மாணவர்களின் சமுதாய நீதியை காக்க பாடுபடுவோம் : ஓ.பி.சி சமுதாயங்களின் கூட்டமைப்பு

கோவை : ஓ.பி.சி மாணவர்களின் சமூக நீதியை நிலைநாட்டும் பொருட்டு இட ஒதுக்கீடு வரம்புக்குட்பட்ட ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி சமூகங்களின்…