சோனி எக்ஸ்பீரியா காம்பாக்ட்

Sony Xperia Compact | சோனி எக்ஸ்பீரியா காம்பாக்ட் போனின் ரெண்டர்கள் கசிந்தன… முக்கிய விவரங்கள் இதோ!

முன்னதாக சோனி எக்ஸ்பீரியா 10 III போனின் ரெண்டர்கள் வெளியான பிறகு, இப்போது வரவிருக்கும் எக்ஸ்பீரியா காம்பாக்ட் தொலைபேசியின் ரெண்டர்களும்…