சோனி பிராவியா X9000H

சோனி பிராவியா X9000H தொடர் ஸ்மார்ட் டிவிகள் இந்தியாவில் அறிமுகமானது

சோனி தனது புதிய வரம்பான பிராவியா X9000H ஸ்மார்ட் டிவிகளை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்வதாக இன்று அறிவித்துள்ளது. இந்த பிராண்ட்…