ஜவுளித்தொழில் சங்கங்களுடன் அமைச்சர்

ஜவுளித்தொழில் சங்கங்களுடன் அமைச்சர் மற்றும் ஆட்சியர் ஆலோசனை

கோவை: கோவையில் தென்னிந்திய பஞ்சாலைக் கழகம் மற்றும் துணிநூல் தொழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர்…