ஜுலி

அன்று பரணியின் காலில் விழுந்தது எதற்கு? உண்மையை உடைத்த ஜுலி !

2017-இல் தமிழகத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் மூலம் பிரபலமானவர் ஜூலி. தமிழ் பெண், வீர தமிழச்சி என தமிழ் மக்கள்…

“தீக்குளிக்க முயற்சி செய்யும் போது, படம் புடிச்சுட்டாங்க” ஜுலியின் Latest புகைப்படங்கள்…!

2017-இல் தமிழகத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் மூலம் பிரபலமானவர் ஜூலி. தமிழ் பெண், வீர தமிழச்சி என தமிழ் மக்கள்…