ஜெட் விமானம்

ஜெட் விமானம் வெடித்து விபத்து? புகையுடன் வானில் வெடி சத்தம் கேட்டதால் பதற்றத்தில் ஓடிய மக்கள் : திருப்பூர் அருகே நடந்தது என்ன?

திருப்பூர் : தாராபுரத்தில் வானத்தில் பறந்த ஜெட் விமானத்தில் இருந்து அரைவட்ட வெள்ளை புகையுடன் வெடிச் சத்தமும் கேட்டதால் மீண்டும்…