ஜோ பிடென் அரசு

இந்தியாவுடனான உறவு வலுப்படுத்தப்படும்..! டிரம்ப் வழியில் ஜோ பிடென் அரசு..!

இந்தியாவுடனான வலுவான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை அமெரிக்கா தொடர்ந்து கட்டியெழுப்புவதோடு, இரு நாட்டு பாதுகாப்பு படைகளுக்கும் இடையிலான பகிரப்பட்ட நலன்களின் ஒத்துழைப்பை அதிகரிப்பதை…