டாப் ஐந்து தேடல்கள்

2020 ஆம் ஆண்டு கூகிளில் அதிகம் தேடப்பட்ட டாப் ஐந்து தேடல்கள்!!!

பல காரணங்களுக்காக, 2020 என்பது நாம் யாரும் மறக்க முடியாத ஆண்டு. இது SARS CoV-2 தொற்றுநோய், ஆஸ்திரேலிய புஷ்ஃபயர்ஸ்,…