டிஜிட்டல் போர்

காஷ்மீர் குறித்த வீடியோ வெளியீடு..! இந்தியாவுக்கு எதிராக டிஜிட்டல் போரில் குதித்துள்ளதா துருக்கி..?

துருக்கி பாகிஸ்தானின் நெருங்கிய நண்பர்களில் ஒருவராக இருந்து வருகிறது. கராச்சியில் ஒரு பீரங்கி கட்டுவதாகட்டும் அல்லது பாகிஸ்தான் கடற்படைக்கு 1.5 பில்லியன்…