டிராக்டரில் ரிவர்ஸ் கியரில் பஞ்சாப் டூ டெல்லி

டிராக்டரில் ரிவர்ஸ் கியரில் பஞ்சாப் டூ டெல்லி! எதுக்கு போனார் தெரியுமா?

டெல்லியில் நடக்கும் டிராக்டர் பேரணியில் கலந்து கொள்வதற்காக, விவசாயி ஒருவர், தனது டிராக்டரில் ரிவர்ஸ் கியரில் இயக்கி, பஞ்சாப்பிலிருந்து டெல்லிக்கு…