தட்கா

உங்கள் உணவில் உள்ள “தட்கா” சுவைக்காக மட்டுமல்ல.. அப்போ எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க..!!

தட்கா அல்லது மசாலாப் பொருட்களின் சுவையூட்டல் இந்திய உணவு வகைகளின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும், அது வடக்கு அல்லது தெற்காக இருந்தாலும்…