தட்டச்சு பள்ளிகளை திறக்க அனுமதி அளிக்கக் கோரிய வழக்கு

தட்டச்சு பள்ளிகளை திறக்க அனுமதி அளிக்கக் கோரிய வழக்குகள் முடித்து வைப்பு…

மதுரை: தட்டச்சு பள்ளிகளை திறக்க அனுமதி அளிக்கக் கோரிய வழக்குகளை முடித்து வைத்து உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. தட்டச்சு, கணினி…