தனியார் பள்ளி ஆசிரியர் பணி நீக்கம்

மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: தனியார் பள்ளி ஆசிரியர் பணி நீக்கம்

புதுக்கோட்டை: 11ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு செல்போனில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புதுக்கோட்டை தனியார் பள்ளி ஆசிரியர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்….