தமிழக நிலைமை படுமோசம்

தூய்மை நகரங்கள் பட்டியல் வெளியீடு..! தமிழக நிலைமை படுமோசம்..! இருபத்தைந்தில் ஒன்று கூட இல்லை..!

மத்திய அரசு 2020’ம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவின் தூய்மை நகரங்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள்தொகை கொண்ட 25…