தமிழரின் வீர மரபு

தொற்றே இல்லாத கைலாசாவில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி தேவை : நித்திக்கு கடிதம்!!

கைலாசா என்ற நாட்டை அறிவித்து நித்தியானந்தா ஏற்படுத்திய பரபரப்பு இன்னும் அடங்கியபாடில்லை. ஒரு பக்கம் கைலாசா நாட்டிற்கான தனி நாணயங்களை…