தமிழர்கள் எதிர்ப்பு எதிரொலி

மொழியால் சந்திக்கு வந்த சொமேட்டோ : தமிழர்களின் எதிர்ப்பு எதிரொலியால் பங்குகள் சரிவு!!

தமிழர்களின் எதிர்ப்பு எதிரொலியால் தேசிய பங்குச்சந்தைகளில் சொமேட்டோவின் பங்குகள் சரிவடைந்தன. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விகாஷ் என்பவர் டெலிவரி தொடர்பாக எழுந்த…