தமிழ்ச்சங்கம் சார்பில் 24 மணிநேரம் தொடர் திருக்குறள் சொற்பொழிவு

தமிழ்ச்சங்கம் சார்பில் 24 மணிநேரம் தொடர் திருக்குறள் சொற்பொழிவு

புதுச்சேரி: மத்திய அரசு திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வலியுறுத்தி புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கம் சார்பில் 24 மணிநேரம் தொடர் திருக்குறள்…