தமிழ்நாடு சட்ட உரிமை மக்கள் நீதி பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

கடன் தொகையை வசூல் செய்வதை கண்டித்து தமிழ்நாடு சட்ட உரிமை மக்கள் நீதி பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

புதுச்சேரி: கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் கடன் தொகையை வசூல் செய்வதை கண்டித்து புதுச்சேரியில் தமிழ்நாடு சட்ட…