தலையில் பொடுகு

உங்கள் தலையில் பொடுகு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் இவை தான்!!!

பொடுகு இருந்தாலே  எரிச்சல், வெறுப்பு மற்றும்  சங்கடமாகவும் இருக்கும்.  பொடுகு குளிர்கால மாதங்களில் மோசமாகிவிடுகிறது. பொடுகு ஏற்படுவதற்கான  காரணங்கள் மற்றும்…