தல தீபாவளி கொண்டாடும் காவலர்

தல தீபாவளி கொண்டாடும் காவலர்களுக்கு 5 நாட்கள் விடுப்பு

கோவை: கோவைபுதூரில் உள்ள 4ஆம் அணி பட்டாலியனின் பணிபுரியும் தல தீபாவளி கொண்டாடும் காவலர்களுக்கு 5 நாட்கள் விடுப்பு, பட்டாசுகள்,…