தவறான தகவல்

பேஸ்புக்கின் அதிரடி நடவடிக்கை… COVID-19 பற்றிய தவறான தகவல்களை லைக் செய்தால் கூடவா???

கோவிட் -19 ஐச் சுற்றியுள்ள தவறான தகவல்கள் கவலைக்குரியவையாக இருக்கின்றன. ஏனெனில் தொற்றுநோய் உண்டான சமயத்தில் இருந்தே சமூக ஊடக…