தாலிச் செயின் மற்றும் வாகனங்கள் பறிமுதல்

வீடு புகுந்து செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட நபர் கைது: தாலிச் செயின் மற்றும் வாகனங்கள் பறிமுதல்

திருச்சி: திருச்சி அருகே வீடுபுகுந்து செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். ஐந்தரை பவுன் தாலிச் செயின்…