திண்டுக்கல் மார்க்கெட் பகுதியில் குவிந்த பொதுமக்கள்

கொரோனா அச்சமின்றி திண்டுக்கல் மார்க்கெட் பகுதியில் குவிந்த பொதுமக்கள்

திண்டுக்கல்: அச்சமின்றி திண்டுக்கல் மார்க்கெட் பகுதியில் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளி இன்றியும் முக கவசம் அணியாமலும் கூட்டம் கூட்டமாக நின்று…