திருமணம் செய்த ஜோடி

கடலுக்கு அடியில் கல்யாணம் செய்த ஜோடி : இந்தியாவில் இதுவே முதல்முறை!!

சென்னை : இந்தியாவில் முதல் முறையாக இந்து முறைப்படி ஆழ்கடலில் திருமணம் செய்து கொண்ட ஜோடியின் சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது….