திருமூர்த்தி மலை

திருமூர்த்தி பஞ்சலிங்க அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு.. தத்தளிக்கும் அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில் : பக்தர்களுக்கு தடை!!

திருப்பூர் : கனமழையால் திருமூர்த்திமலை பஞ்சலிங்க அருவியில் காட்டாட்ற்று வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதில் அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவில் முழுவதும் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. திருப்பூர்…