தூத்துக்குடி எஸ்பி ஜெயக்குமார்

அரசு அங்கீகாரம் இல்லாத ஊடகத்தினர் ஊடக ஸ்டிக்கரை பயன்படுத்த அனுமதி இல்லை: தூத்துக்குடி எஸ்பி ஜெயக்குமார் பேட்டி

தூத்துக்குடி: அரசு அங்கீகாரம் இல்லாத ஊடகத்தினர் ஊடக ஸ்டிக்கரை பயன்படுத்த அனுமதி இல்லை என்றும், அவ்வாறு பயன்படுத்தினால் அவர்கள் மீது…