தூத்துக்குடி மகிளா நீதிமன்றம்

திருமண ஆசை காட்டி இளம் பாலியல் உல்லாசம்… கர்ப்பமானதும் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்த நபர் ; நீதிமன்றம் வழங்கிய அதிரடி தீர்ப்பு

தூத்துக்குடி: திருமண ஆசை காட்டி அடிக்கடி பாலியல் உல்லாசம் அனுபவித்து விட்டு, கர்ப்பம் ஆனதால் திருமணம் செய்ய மறுத்தவருக்கு மகிளா…