தென்னிந்திய நூற்பாலைகள் சங்கம்

சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுக்கும் வடமாநில மக்கள்… தொழிற்சாலைகள் பாதிப்பு ; தென்னிந்திய நூற்பாலைகள் சங்கம் வருத்தம்!!

கோவை : ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வட மாநில தொழிலாளிகள் சொந்த ஊருக்கு திரும்புவதால், தொழிற்சாலைகள் பாதிக்கப்படுவதாக தென்னிந்திய நூற்பாலை கள்…