தேசியக்கொடி ஏற்றினார்

அனுமதி மறுக்கப்பட்ட பட்டியலின ஊராட்சிமன்றத் தலைவர் தேசியக் கொடியேற்றினார்.!

திருவள்ளூர் : சுதந்திர தினத்தன்று தேசியக் கொடி ஏற்ற அனுமதி மறுக்கப்பட்ட பட்டியலின ஊராட்சி தலைவர் அமிர்தம் இன்று தேசியக்கொடியேற்றினார்….