தேசிய கவுன்சில்

“திருநங்கையருக்கான தேசியக் கவுன்சில்” – மத்திய அரசு அதிரடி..!

திருநங்கையருக்கான தேசியக் கவுன்சில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதற்கு மத்திய சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் தலைவராக இருப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில்…

திருநங்கைகளின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட தேசிய கவுன்சில்..! அரசிதழில் வெளியிட்டது மத்திய அரசு..!

மத்திய சமூக நீதி அமைச்சர் தலைமையில் திருநங்கைகளுக்கான தேசிய கவுன்சிலை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது மற்றும் 10 மத்திய துறைகள், ஐந்து…