தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம்

உதகையில் ஸ்மார்ட் கேர்ள் என்னும் புதிய திட்டம் துவக்கம்

நீலகிரி: மத்திய அரசு பெண் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு திட்டங்களை மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ள நிலையில் தேசிய பெண்கள்…