தேர்வுகள் இயக்ககம்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 துணை தேர்வு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை இன்று பெற்றுக்கொள்ளலாம்….!!

சென்னை: எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 துணை தேர்வு எழுதியவர்கள் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை இன்று பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தேர்வுகள் இயக்ககம்…