தொழில்நுட்ப ரீதியான மந்தநிலை

மத்திய அரசின் அறிக்கையால் ஷாக்..! இந்தியாவில் தொழில்நுட்ப ரீதியான மந்தநிலை இருப்பது உண்மையா..?

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) 2020-21 நிதியாண்டிற்கான, ஜூலை-செப்டம்பர் காலாண்டில் 7.5 சதவீதம் சுருங்கியுள்ளதாக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள தகவல்கள் மூலம் தெரிய…