நடிகர் ஷமன் மித்ரு

Corona-வால் மேலும் ஒரு தமிழ் சினிமா நடிகர் பலி : இன்னும் எத்தனை பேர காவு வாங்க போவுதோ…?

கடந்த சில மாதங்களாக, யாராவது இறந்த செய்தியில் தான் கண் முழித்து வந்தோம். கடந்த சில நாட்களாக எந்த வித…