நடிகை ஊர்வசி ராவ்டேலா

“சோக்கு பொண்ணு மா நீ…” – ஊர்வசி ராவ்டேலாவின் வீடியோ பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்..!

ஊர்வசி ராவ்டேலா பார்ப்பதற்கு, மொழுமொழு வென, தேகம் வழு வழுவென இருப்பதால், bollywood – இல் பல ஹீரோக்கள் இவர்…