நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி

வஉசியின் வழியிலேயே அவருடைய அடையாளங்கள் போற்றப்பட வேண்டும்: நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி பேட்டி…

தூத்துக்குடி: வஉசியின் வழியிலேயே அவருடைய அடையாளங்கள் போற்றப்பட வேண்டும் என தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கூறியுள்ளார் கப்பலோட்டிய தமிழன்…