நாய் ரேபானான ‘ஸ்பாட்

வீட்டு வேலை செய்ய நாய் ரோபோ! வைரலாகும் ‘ஸ்பாட்’

நாய் ரேபானான ‘ஸ்பாட்’, நடனம் ஆடுவது மட்டுமன்றி, காலணிகளை எடுத்து வருவது, அழுக்கு துணிகளை எடுத்து தருவது, கதவுகளை திறப்பது,…