நிரூபித்த காதல் ஜோடிகள்

மரணமும் சொர்க்கத்தில் நிச்சயமாகும்! நிரூபித்த காதல் ஜோடிகள்

அமெரிக்காவை சேர்ந்த காதல் ஜோடிகள் தங்கள் 70வது திருமண நாளை கொண்டாடிய நிலையில், ஒரே நேரத்தில், கைகளை பற்றியபடி, கொரோனா…