நிலக்கரி சுரங்க விபத்து

மேகாலயாவில் நிலக்கரி சுரங்க விபத்து..! 6 தொழிலாளர்கள் பலி..!

மேகாலயாவின் கிழக்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸில் கைவிடப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஆறு சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் இறந்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அசாமைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும்…