நிலுவையில் உள்ள 4 ஆண்டுகள் ஊதியத்தை பெற்று தர கூலி தொழிலாளி குடும்பத்தினருடன் தீக்குளிக்க முயற்சி

நிலுவையில் உள்ள 4 ஆண்டுகள் ஊதியத்தை பெற்று தர கூலி தொழிலாளி குடும்பத்தினருடன் தீக்குளிக்க முயற்சி

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பட்டாசு ஆலையில் பணிபுரிந்து நிலுவையில் உள்ள 4 ஆண்டுகள் ஊதியத்தை பெற்று தரக்…