நிழலில்லா நாள்

உங்கள் பகுதியில் Zero Shadow Day எப்போது ஏற்படும் என்பதை அறிய உதவும் போன் ஆப் பற்றி தெரியுமா?

உங்கள் பகுதியில் Zero Shadow Day எப்போது ஏற்படும் என்பதை அறிய உதவும் போன் ஆப் பற்றி தெரியுமா? ஒவ்வொரு…

இந்த ஆண்டின் 2வது ‘நிழலில்லா நாள்’: உங்க நிழலை இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க முடியாது..!!

சென்னை: இந்த ஆண்டில் 2வது முறையாக தமிழகத்தில் இன்று ‘நிழலில்லா நாள்’ நிகழ உள்ளது. ஆண்டுதோறும் இரண்டு முறை சூரியன்…